Je winkelwagen is nog leeg
cadeau
0
Winkelwagen
Aantal producten: 0
WinkelwagenSluiten
menu
sluiten

mkbOK Keurmerk

Doelstelling

Het stimuleren en bevorderen van het veilig en betrouwbaar (online) zakendoen met het Midden en Klein Bedrijf - verder MKB (tot 250 werkzame personen). Het mkbOK keurmerk wordt door Stichting MKB en Internet terbeschikking gesteld.

Keurmerkhouder

De identiteit van de keurmerkhouder, waaronder alle algemene Kamer van koophandel gegevens, adresgegevens, algemene voorwaarden, alsmede alle relevante informatie moeten bekend zijn bij de Stichting en komen vrij ter inzage op de website www.mkbok.nl.

mkbOK Keurmerk

De uiteindelijke identiteit van alle aandeelhouder(s) moet een natuurlijk persoon zijn. Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar langer dan twaalf maanden zelfstandige. Bedrijven moeten onder het Midden en Kleinbedrijf (tot 250 medewerkers) vallen. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren, (9.00 tot 17.00), telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een (bezoek)adres. Te herkennen aan het mkbOK keurmerklogo op de website van de keurmerkhouder. Aspirant keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat korter dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar korter dan twaalf maanden zelfstandige. Bedrijven moeten onder het Midden en Kleinbedrijf (tot 250 medewerkers) vallen. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren, (9.00 tot 17.00), telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een (bezoek)adres. Aspirant keurmerkhouders zijn te herkennen aan het woord 'aspirant' in het mkbOK keurmerklogo.

De website
De website is minimaal in het Nederlands opgesteld en toont duidelijk op de eerste pagina de doelstelling van het bedrijf. De inhoud van de website is ethisch verantwoord en niet aanstootgevend, dit ter beoordeling van Stichting MKB en Internet. De website is geen portal, linkpagina of website van die strekking. De website heeft geen reclame uitingen op de eerste pagina, anders dan onmiskenbaar die van zijn directe leveranciers. Het mkbOK keurmerk staat duidelijk zichtbaar op de eerste pagina van de website en verwijst naar de identiteit van keurmerkhouder op de website van www.mkbok.nl. De website omvat minimaal vijf afzonderlijke webpagina's en moet af zijn. Websites die in ontwikkeling zijn, komen pas na afronding in aanmerking voor het keurmerk. De website moet naar behoren bereikbaar zijn en goed werken. Eventuele advertenties en links naar derden staan op een aparte link- of advertentiepagina. Keurmerkhouder onthoudt zich verder van iedere vorm van misleidende reclame. Als keurmerkhouder eigen voorwaarden hanteert, moeten deze duidelijk op de website vermeld staan. Indien van toepassing toont keurmerkhouder eenduidig en transparant inzicht in garanties, bestelprocedures, prijzen, producten en diensten. Producten en diensten zijn altijd verkrijgbaar voor de daaraan gerelateerde en getoonde (vanaf) prijs, waarbij duidelijk moet zijn of deze in- of exclusief BTW is. De keurmerkcode wordt steekproefsgewijs, door een onafhankelijke instantie, gecontroleerd. Indien er niet (meer) aan de keurmerkcode wordt voldaan, kan het keurmerk voor onbepaalde tijd ingetrokken worden. Voor handhaving van het keurmerk moet 3 jaarlijks, een geheel nieuwe aanvraag ingediend worden.

De wet- en regelgeving
Keurmerkhouder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waarborgt de privacy van de bezoeker gelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wet bescherming persoonsgegevens bepaalt. Keurmerkhouder respecteert en handhaaft de wettelijke zicht- en opzegtermijnen waarbinnen de afnemer de overeenkomst kan ontbinden.

E-mail
Keurmerkhouder erkent e-mail communicatie en zal de geldigheid niet ontzeggen. E-mail wordt normaliter binnen twee werkdagen beantwoord. Keurmerkhouder onthoudt zich van het per e-mail versturen van ongevraagde mail aan particulieren (spam).

Geschillen
Op alle overeenkomsten van keurmerkhouder is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de keurmerkcode worden eerst voorgelegd aan stichting MKB en internet. Indien bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam. De stichting MKB en internet heeft alleen het recht en kan zonder opgaaf van redenen het voeren van het keurmerk mkbOK toestaan of verbieden.

mkbOK is een initiatief van Stichting MKB en Internet.

mkbOK - Stichting MKB en Internet
Cornusbaan 31
2908 KB Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-2345190

Voor meer informatie ga je naar www.mkbok.nl